लघु उद्योजकानी स्वतःचे संकेतस्थळ [ website ] काढावे म्हणून गुगल ने मदत देऊ केली आहे. सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१४-०६-२०१७

In a move to help small and medium enterprises (SMEs) leverage the power of internet, Google on Tuesday rolled out “Website With Google My Business“,

1 2 3