जीसटी –स्मार्ट फोन वगैरे वस्तू महाग होतील —-सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.

मुख्य कारण special credit transfer स्कीम फक्त उत्पादन करणारयाच लागू आहे. Transition Rules–प्रमाणे २५००० पेक्षा  जास्त किंमत असणाऱ्या मालावर भरलेला  अबकारी कराचा [ excise ]