तुटीचे आपोआप चलनीकरण -Maharashtra Times—07.08.2017

सरकारची तूट भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सरकारच्या निर्देशानुसार नवीन चलन छापणे किंवा सरकारच्या प्रतिभूती विकत घेऊन सरकारला पैसा पुरविणे याला तुटीचे आपोआप चलनीकरण असे म्हणतात.

1 2