कागद उत्पादक चे वाईट दिवस संपले ——सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.

मुख्य कारण कच्च्या मालाच्या किमती उतरल्या आहेत. [ लगदा आणि कोळसा सहित ] तसेच मागणी देखील वाढली आहे. कच्च्या मालाचा खर्च २०१५ मध्ये ५८% होता तो